Parafia Osiny -historia
Parafia
pod wezwaniem
Ducha Świętego
w Osinach

-strona oficjalna-

kosciol_w_osinach


 
historia parafii
parafia w obiektywie
nasi duszpasterze
budowa kościoła
uroczystości parafialne
nabożeństwa parafialne
intencje mszalne
ogłoszenia i informacje
słowo życia na dziś
nasze pielgrzymowanie
oferty naszych wyjazdów
światowe dni młodzieży
statystyka parafialna
rada parafialna
kontakt z nami
info o stronie
inne linki
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:: Z kart historii naszej parafii ::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Osiny to przysiółek Gorzyc, pierwsze informacje pochodzą już z XVII wieku. Mieszkańcy Osin parafialnie należeli do Gorzyc, dopiero w latach międzywojennych (w 1929 r.) z inicjatywy parafian zostało powołane Towarzystwo Budowy Kaplicy, której prezesem został pan Józef SOSNA, a zastępcami Antoni KNAUER i Józef PATAS, skarbikiem był Mikołaj CIURAJ a sekretarzem Józef MUSIOŁ. Członkami zostali Józef KLAPUCH, Emil LANGOSZ i Teofil TOPISZ. W 1932 r. rozpoczęto prace budowlane -działkę pod budowę ofiarowali małżonkowie Franciszek i Karolina Mandrysz z Osin. Kaplica, której projekt wykonał Fortunat POLOC z Bełsznicy, powstała na miejscu "starego dębu", gdzie znajdowała się kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej- tu mieszkańcy gromadzili się na nabożeństwach majowych i na różańcu.

Kaplica została wybudowana w całości z ofiar parafian, prace murarskie prowadził i nadzorował pan Emil MIKA z Osin, stolarkę wykonał pan Józef MUSIOŁ z Osin, natomiast roboty ciesielskie -pan Józef DRZENICH z Krostoszowic. W dniu 26 sierpnia 1934 r. -proboszcz z Gorzyc -ks.Teodor WALENTA poświęcił kaplicę zawierzając ją DUCHOWI ŚWIĘTEMU. Od tego czasu raz w roku odprawiano w kaplicy mszę świętą z okazji odpustu to jest w Zielone Świątki -czyli w dniu Zesłania Ducha Świętego (w drugim dniu), w pozostałe dni parafianie gromadzili się tutaj na codziennej modlitwie. Podczas działań wojennych w kwietniu 1945 r. kaplica uległa całkowitemu zniszczeniu. Parafianie ponownie podjęli się jej odbudowy, która trwała do 1950 roku.

W związku z dość daleką drogą do kościoła parafialnego w Gorzycach - mieszkańcy Osin wystąpili z prośbą o ustanowienie rektora. Od 01.09.1968 roku (dekretem z dnia 26.08.1968 r. wydanym przez ks. Biskupa Herberta BEDNORZA) przy kaplicy w Osinach ustanowiony został rektor z poleceniem zorganizowania powszechnego duszpasterstwa. Pierwszym rektorem został ks. Stefan KORNAS, dzięki jego staraniom dobudowano do kaplicy zakrystię i przedsionek, przeprowadzony został też generalny remont dachu i dzwonnicy. Następcą ks. S. Kornasa w roku 1971 został ksiądz FRANCISZEK KASPERCZYK -budowniczy probostwa (do tej pory księża mieszkają w domu państwa Hildegardy i Franciszka BŁĘDOWSKICH przy ul. 7 kwietnia) i domu katechetycznego, od początku czynił wielkie starania u ówczesnych władz państwowych o pozwolenie na budowę nowego kościoła. Niestety choroba i śmierć przerwały te starania. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza F. Kasperczyka oraz jego poświęceniu się w życiu parafii -Biskup Herbert Bednorz w dniu 3.06.1979 r. wydał Akt erekcyjny i powstała samodzielna Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w OSINACH, a pierwszym proboszczem mianowany został właśnie ks. Franciszek Kasperczyk.

Następcą po śmierci ks. F. Kasperczyka (w dniu 11.04.1981r.) zostaje dotychczasowy ks. wikary z Gorzyc -ks. Zenon SZCZĘSNY, który podejmuje dalsze starania o budowę nowego kościoła i w dniu 26 kwietnia 1984 r. parafia uzyskuje pozwolenie na rozbudowę kaplicy. Parafianie podejmują decyzję o całkowitej rozbiórce kaplicy i budowie od podstaw nowego kościoła. Kamień węgielny został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 20.06.1983 r. na Muchowcu w Katowicach. W dniu 24 grudnia 1985 r. odprawiono -pierwszą "pasterkę" w nowym jeszcze nie całkiem gotowym kościele. Znajdujący się w kaplicy obraz przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego ( fundatorami, którego byli państwo Konstantyna i Mikołaj CIURAJ oraz Albertyna i Augustyn KUCZOK) został umieszczony w prezbiterium nowego kościoła. W dniu 19 maja 1986 r. emerytowany ks. Biskup Herbert Bednorz poświęcił nowy kościół, ale ze względu na brak stałego ołtarza nie dokonano konsekracji kościoła. Dzięki ogromnym staraniom księdza proboszcza Zenona Szczęsnego od 1990 r. parafia ma również własny cmentarz. Do tej pory zmarłych parafian grzebano w Gorzycach i Rogowie. Po wizytacji biskupiej w 2001 r. (ks. Bp. Stefan Cichy) w kurii zapadła decyzja o powiększeniu parafii o około 100 osób z Gorzyc (ul. Poprzeczna i ul. Raciborska) i około 200 osób z Bełsznicy (ul. Czyżowicka i ul. Raciborska).

W dniu 29 czerwca 2001 r. nagle zmarł ks. proboszcz Zenon Szczęsny, który zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany w rodzinnej miejscowości Michałkowice. W lipcu tegoż roku -dekretem Arcybiskupa Damiana Zimonia z dnia 6.07.2001r. -nowym administratorem, a potem proboszczem został ksiądz Grzegorz GWÓŻDŻ, który od pierwszych dni swojego pobytu dał się poznać jako wzorowy gospodarz, administrator i proboszcz. Już na pierwszym spotkaniu Rady Parafialnej zostały podjęte decyzje o wymianie okien i malowaniu kościoła, co nastąpiło w roku 2002. Następnie proboszcz wraz z Radą Parafialną przedsięwziął działania zmierzające do nowego wystroju prezbiterium tj. wykonanie nowego ołtarza, ambony i sediliów, chrzcielnicy (z marmuru) oraz posadzki w całym kościele.
Prace przygotowawcze rozpoczęły się już jesienią 2003 r. i były kontynuowane w następnych latach aż do 2005 r. włącznie. Na 1 rocznicę (29.06.2002r.) śmierci ks. proboszcza Zenona Szczęsnego zostały w kościele umieszczone tablice pamiątkowe -upamiętniające poprzednich księży proboszczów.

W dniu 24 sierpnia 2003 r. -w parafii odbywały się Gminne Dożynki - OSINY 2003, było to wielkie wydarzenie, szczególnie dla mieszkańców tego małego, nowego sołectwa jakim stały się Osiny w 2001r. Godnym odnotowania jest tez pierwsza parafialna pielgrzymka do Włoch : 8-17.09.2003 : trasa wiodła przez Wiedeń-Asyż, Rzym-Capri-Monte Cassino-San Giovanni Rotundo-Loreto-San Marino-Rimini-Padwa-Wenecja-Praga.

Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności parafialnej w (maju i czerwcu) 2004 roku były obchody 25-lecia istnienia naszej samodzielnej parafii. Uroczystą mszę w dniu 6.06.2004 r. koncelebrowali ks. dziekan Ginter Lenert z Gorzyc, ks. dr. Józef Klapuch -który wygłosił homilię oraz ks. proboszcz Grzegorz Gwóżdż. W tym roku odbyła się druga pielgrzymka parafialna (28.07-31.07-2004 r.) do Wilna -Ostra Brama, ponadto zwiedziliśmy Augustów, Świętą Lipkę, Wigry i Studzieniczną. Jeszcze jedną istotną datą w tym roku było sprowadzenie z Krakowa od Sióstr Albertynek (18.12.2004r.) do naszej parafii relikwii Św. Brata Alberta Chmielowskiego, którego teraz możemy uważać za naszego drugiego patrona. Relikwie zostały umieszczone w nowym ołtarzu. W lipcu 2005 r. -parafianie wraz z proboszczem pielgrzymowali "Szlakiem Maryjnym po Europie", zwiedzając wiele sanktuariów maryjnych (Altotting, Einsiedeln La Salette, Lourdes, Montserrat). Rok 2006 również obfituje w wiele ważnych wydarzeń związanych z naszą parafią. Już w dniach 27-28 luty odbyła się wizytacja kanoniczna parafii prowadzona przez ks. Biskupa Gerarda BERNACKIEGO, a 18 kwietnia miał miejsce konwent wielkanocny księży dekanatu Gorzyckiego.

Rok 2006 -najważniejsza data w życiu naszej parafii, a mianowicie poświęcenie (konsekracja) kościoła i ołtarza, której z upoważnienia Metropolity katowickiego dokonał ks. Biskup Gerard BERNACKI. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie świętych męczenników Blandyna i Aurei, te same, które znajdowały się już w poprzednim drewnianym ołtarzu w kaplicy i kościele oraz relikwie św. brata Alberta Chmielowskiego. Udalismy się też na tradycyjną parafialną pielgrzymkę tym razem "Szlakiem Wołodyjowskiego" na Ukrainę, która dostarczyła nam wielu wzruszeń. Od 3 września 2006 r. rozpoczęliśmy drukować Gazetkę Parafialną "Przyjdż Duchu Święty", która od razu zdobyła sobie licznych czytelników.

Rok 2007 -zostały wykonane kolejne prace przy kościele, a mianowicie zostały położone nowe granitowe schody do kościoła i na probostwie, zamontowano też nowe poręcze. Latem grupa pielgrzymkowa wraz z ks. proboszczem wybrała się śladami Świętego Pawła -do Włoch i Grecji. Przeżyć jak zwykle nie brakowało, wszyscy szczęśliwie wrócili do Osin.

Rok 2008 -zostały wymienione częściowo okna na probostwie, wymienione zostały drzwi w kościele (poprzednie prawie całe "zjadł" robak), nad drzwiami umieszczono piękne witraże. Latem parafialna grupa pielgrzymkowa udała się do sanktuariów Dolnego Śląska i do Niemiec. Zwiedzaliśmy Wambierzyce, Zamek Ksišż, Karpacz, Drezno, Lipsk, Quedlinburg, Wernigerode, Berlin, Poczdam oraz Trzebnicę i Wrocław.

Rok 2009 -bardzo ważnym wydarzeniem w naszej parafii było wspólne świętowanie wraz naszym księdzem proboszczem w dniu 19.04 jego 25-lecia święceń kapłańskich oraz w dniu 6 maja -jego 50-tych urodzin. Nasz kościół jest jeszcze ładniejszy, dzięki staraniom Rady Parafialnej został wykonany nowy witraż w nawie głównej -przedstawiający Ducha Świętego. Latem wraz z ministrantami i dziećmi z naszej parafii pojechaliąmy na wycieczkę do Inwałdu, Wadowic, następnie "pociągiem papieskim" do Łagiewnik i na basen w Krakowie. Na probostwie wymieniono pozostałe okna. Jesienią zostało ocieplone i otynkowane probostwo.
Rozpoczęliśmy też przygotowania do pielgrzymki w lutym 2010 -do Ziemi Świętej i Egiptu.
1 listopada na cmentarzu została poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca naszych parafian, którzy zginęli podczas II wojny światowej i zaraz po wojnie. Inicjatorem był sołtys Henryk Tomala. Na wspólnym spotkaniu z rodzinami zmarłych ustalono kształt i napis na tablicy, uzgodniono również, że każdego 7 kwietnia na pamiątkę wyzwolenia naszej miejscowości, w kościele będzie odprawiana msza święta za parafian, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Fundatorem tablicy jest parafia.

Rok 2010 -na przełomie lutego i marca grupa 86 osób (II grupy) udała się na pielgrzymkę życia -do ziemi Chrystusa czyli do Izraela. Byliśmy też w Egipcie. Niezapomniane chwile, przecudne widoki i świadomość, że 2 tysiące lat temu tu żył, mieszkał i nauczał nasz Zbawiciel -pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Grupą opiekował się ks. proboszcz Grzegorz Gwóżdż, natomiast II grupą -ks. proboszcz Stefan Stebel z Gorzyc. Latem wraz z ministrantami i innymi dziećmi udaliśmy się do Zatoru zapoznać się z dinozaurami, ach co to były za wrażenia. Potem na kremówkę papieską do Wadowic i koniecznie kąpiel w basenie.
Lato i jesień to również czas generalnego remontu w domu katechetycznym. Została wymieniona cała instalacja elektryczna, założono instalację odgromową, wykonano nową posadzkę, wymienione zostały wszystkie okna a także część sanitarna. Cały dom został pomalowany wewnątrz. Przeprowadzono też czyszczenie tynku na kościele. Odnowiony został krzyż misyjny, zakupiono nowe litery na napis "Ratuj duszę swoją".

Rok 2011 -w styczniu udaliśmy się do Halemby i Panewnik aby kolędować u żłóbka. Zakończono remont wewnštrz domu katechetycznego (łazienki, malowanie) latem zostało wykonane ocieplenie i tynkowanie budynku. W tym roku nasza parafia obchodzi jubileusz 25-lecia poświęcenia kościoła (19.05.1986r.) i 5- lecia konsekracji kościoła i ołtarza (29.05.2006r.). Od 29.08 byliśmy przez 14 dni na pielgrzymce w Portugalii. Zwiedziliśmy m.in. Lizbonę, Porto, Fatimę i Santiago de Compostela w Hiszpanii. Pielgrzymi zakupili w Fatimie dla naszego kościoła kustodię, która na pewno będzie służyła długie lata. 4 listopada w naszej parafii gościł na wizytacji kanonicznej ks. biskup Józef Kupny, który udzielił też naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

Rok 2012 - w maju zarządzeniem księdza biskupa Wiktora Skworca odbyły się pierwsze wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, (dotychczasowa rada to: ks. proboszcz, Zyta Czyż, Tadeusz Jakubczyk, Herbert Pawełek, Piotr Czech, Czesław Zychma) obecnie nasza PRD liczy 13 osób (wraz z ks. Proboszczem), skład rady jest następujący: Ks. Proboszcz Grzegorz Gwóżdż-przewodniczący, Zyta Czyż- zastępca przewodniczącego, członkowie: Bugla Piotr, Czarnecki Kazimierz, Czech Piotr, Jakubczyk Tadeusz, Koczwara Leszek, Mika Antoni, Pawełek Herbert, Tlołka Maria, Topisz Marek, Wawrzyk Urszula, Zychma Czesław. Wymieniliśmy witraże w oknach kościelnych było to możliwe dzięki hojności parafian a także indywidualnym fundatorom -Bóg zapłać. Wraz z chętnymi parafianami udaliśmy się na dwudniową pielgrzymkę (w maju) do Makowa Podhalańskiego, Ludżmierza, Olczy i Zakopanego. W czerwcu byliśmy w Mosznej, Kamieniu Śląskim i w Pławniowicach. Udaliśmy się też do jaskiń w Morawskim Krasie w Czechach -gdzie podziwialiśmy przepiękne podziemne jaskinie. Zwiedziliśmy Ołomuniec. Wraz z dziećmi (nie tylko z naszej parafii) w sierpniu mogliśmy odbyć podróż "dookoła świata" w DRIM PARKU w Ochabach. Na przełomie września i pażdziernika grupa 21 osób udała się na pielgrzymkę śladami św. Pawła do Turcji. Dla wielu Turcja absolutnie nie kojarzy się z chrześcijaństwem. Jednak jest to błędne myślenie gdyż można Turcję śmiało nazwać kolebką chrześcijaństwa, o czym mogliśmy się na miejscu przekonać poznajšc bardzo ciekawą historię. Wspomnieniami podzieliłam się na łamach naszej gazetki parafialnej. Niezapomnianym przeżyciem był dla części grupy lot balonem nad Kapadocją. Wymieniono witraże w oknach naszego kościoła -w uroczystość Wszystkich Świętych -ks. Proboszcz- dokonał ich poświęcenia. Obecnie witraże przedstawiają następujących świętych: Piotra, Pawła, Barbarę, Katarzynę, Krzysztofa, Józefa, Floriana i Izydora. W uroczystość Chrystusa Króla -w katowickiej katedrze rozpoczął się II Synod archidiecezji katowickiej. Na mszy świętej otwierającej Synod uczestniczyli również przedstawiciele naszej parafii: Zyta Czyż i Tadeusz Jakubczyk.

Rok 2013 - w lutym została otwarta świetlica wiejska w Osinach, uroczyste otwarcie poprzedzała msza święta, a potem poświęcenie. W maju byliśmy w Tyńcu, Łagiewnikach i Krakowie. W czerwcu wypełnialiśmy ankiety synodalne. W sierpniu wraz z ministrantami wybraliśmy się do miasteczka westernowego TWIN PIGS w Żorach- atrakcji było co niemiara. Planujemy w przyszłym roku wymianę lamp w kościele, więc odwiedzamy różne pracownie, aby wybrać to co najlepsze. Byliśmy też w rocznicę otwarcia II Synodu (a jednocześnie uroczystość Chrystusa Króla) w katowickiej katedrze. Rozpoczęliśmy chwilą cichej adoracji w krypcie katedry wraz z ks. abp.Wiktorem Skworcem. W uroczystościach uczestniczyli: Zyta Czyż, Tadeusz Jakubczyk, Antoni Mika.

Rok 2014 - to szczególny dla nas rok bowiem świętowaliśmy 80-lecie poświecenia kaplicy w Osinach (1934r), 35-lecie istnienia naszej samodzielnej parafii (1979r), oraz jubileusz 30-lecia kapłaństwa naszego ks. Proboszcza i jego 55 urodziny. W kwietniu udało się wymienić oświetlenie w kościele. Pracownia, która wykonała nowe żyrandole to: Pan Andrzej Maćkowiak z Chorzowa, ponadto postanowiono wymienić tradycyjne żarówki na LED-y, co daje duże oszczędności w poborze energii. Zorganizowaliśmy już 10-ty parafialny wyjazd pielgrzymkowy, tym razem do Norwegii, Szwecji i Danii - aby podziwiać świat stworzony przez Boga. Oczarowała nas nieskończoność przecudnej przestrzeni, malownicze fiordy, lodowiec oraz liczne wodospady i bajkowo kolorowe maleńkie miejscowości. Wraz z ministrantami i dziećmi jak co roku pod koniec sierpnia wyruszyliśmy do Wadowic aby pomodlić się w miejscu chrztu św. Jana Pawła II, potem do Inwałdu by poczuć się jak średniowieczni rycerze. We wrześniu byliśmy też w przygranicznych pięknych zamkach na Morawach (Krawarz, Raduń, Hradec nad Morawicą). Ponadto Parafialny Zespół Synodalny spotykał się na swoich posiedzeniach aby opracować ankiety, które zostały dostarczone nam przez Sekretarza Synodu. W dniach 30.05-1.06 odbyły się też rekolekcje dla członków zespołów synodalnych w Kokoszycach (udział brała Z. Czyż), natomiast w czerwcu w Pszowie prawie całym składem braliśmy udział w dniu skupienia dla zespołów synodalnych. Również w uroczystości Chrystusa Króla w katowickiej katedrze stawiliśmy się tym razem prawie wszyscy.

Rok 2015 - w maju w dniach 17-24 odbyły się misje parafialne. Poprowadzili je Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Kędzierzyna w osobach: o. Kazimierz Zdziebko i o. Rafał Kupczak. Przedstawicielka Parafialnego Zespołu Synodalnego (Z. Czyż) brała udział w rekolekcjach dla zespołów w dniach 29-31.05, które odbyły się w Kokoszycach. Drugim ważnym wydarzeniem był wyjazd (15-17.06) na nawiedzenie Całunu Turyńskiego, wystawianego z okazji 200-lecia urodzin św. Jana Bosko. Dane nam było wraz z parafianami z Godowa i Dąbrowy Górniczej - Zšbkowic oraz proboszczami tych parafii uczestniczyć w tym niezapomnianym i historycznym wydarzeniu. Pomodliliśmy się też w Mariazell, u Matki Bożej Narodów Słowiańskich, w Turynie mogliśmy zobaczyć odbicie ciała naszego Pana na Świętym Płótnie, pomodlić się przy relikwiach św. Jana Bosko, zobaczyć jego wspaniałe dzieło jakie po sobie zostawił w dzielnicy Valdocco, byliśmy też w kościele Bożego Ciała - miejscu cudu eucharystycznego (1453r). Potem wizyta u św. Antoniego w Padwie, którego nasza parafia otacza szczególnym nabożeństwem. Na zakończenie roku szkolnego dla dzieci zostało zorganizowane na placu przy domu katechetycznym - ognisko. Przy wspólnej zabawie i pieczeniu kiełbasek miło i bardzo szybko minął nam czas. W sierpniu tradycyjnie ministranci i dzieci z parafii pojechały na wycieczkę w tym roku do Zatoru - gdzie podziwialiśmy park owadów, park dinozaurów i park mitologii; mimo niezbyt sprzyjającej pogody wyjazd udał się znakomicie. We wrześniu zostały utwardzone kostką brukową miejsca postojowe przed naszym cmentarzem - prace wykonała firma brukarska pana Arkadiusza Kühn z Krzyżanowic. 7 pazdziernika w święto Matki Boskiej Różańcowej - pewna rodzina ofiarowała do naszego kościoła pozłacaną różę, w tym dniu została ona poświęcona przez ks. proboszcza. Nasza parafia pierwszy raz wydała specjalny kalendarz parafialny na rok 2016 (okazją jest 10-lecie: 29.05.2016r. konsekracji kościoła i ołtarza).

Rok 2016 - podczas tegorocznych Gorzkich Żali - ks. proboszcz głosił kazania pasyjne o tematyce relikwii Chrystusowych - była to już II część (w 2015 - omawiane były też relikwie Chrystusowe), w dniach 4-6 marca odbyły się w Kokoszycach kolejne rekolekcje dla Zespołów Synodalnych - nasz Zespół reprezentowała p. Z. Czyż, 29.03.2016r. w naszej parafii odbył się KONWENT WIELKANOCNY dla księży z dekanatu gorzyckiego. W maju świętowaliśmy 10-lecie konsekracji kościoła i ołtarza. Również w maju było odnowienie Misji Parafialnych. W sierpniu wybraliśmy się z ministrantami i innymi dziećmi do Wrocławia - zobaczyliśmy w pierwszej kolejności Kolejkowo na dworcu świebockim, następnie zwiedzaliśmy wrocławskie zoo. Szczególną uwagę przyciąga zbudowane z wielkim rozmachem afrykarium. Zobaczyliśmy też Ostrów Tumski z katedrą św. Jana Chrzciciela oraz piękny wrocławski Rynek. Pod koniec sierpnia byliśmy na kolejnym parafialnym wyjezdzie, tym razem był to Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów i Opatów. We wrześniu w licznej grupie parafian udaliśmy się na 1 dzień do Chudowa, palmiarni w Gliwicach i browarów ksišżęcych w Tychach - wyjazd był bardzo udany. We wrześniu został poświęcony nowy krzyż misyjny (14.09.2016r), który stoi przy wejściu do naszej świštyni. W uroczystość Chrystusa Króla udaliśmy się do katowickiej katedry (w ilości 11 osób, co jak napisał mi Sekretarz Synodu ks. dr G. Strzelczyk było rekordem delegatów z parafii), gdzie uroczyście zakończył się II Synod Archidiecezji Katowickiej. Teraz parafie będą wdrażać wypracowane tam treści.


PARAFIA OSINY A POWOŁANIA :

KSIĘŻA i ZAKONNICY :

Ks.Reginald Knauer -święcenia przyjšł jeszcze przed 1939r.
Ks.Antoni Honisz -1973r.
O.Damian -Stefan Wacławik -1983r. (Karmelita Bosy)


SIOSTRY ZAKONNE :

S.Benedykta - Krystyna Salamon -1953r. (Urszulanka)
S.Konsolata - Helena Sosna -1952r. (Elżbietanka)
S.Stella - Konstantyna Sosna -1958r. (Elżbietanka)
S.Ines - Aniela Smołka -1953r. (Urszulanka)


ZAKRYSTIANIE :

Jadwiga Chłapek (1968-1977)
Marta Solich (1977-2003)
Alojzy Sosna
Bolesław Dąbrowski
Izydor Honisz
Róża Kalota (od 2003- )
Piotr Czech


DZWONNICY :

Gertruda Rudol
Henryk Ochojski


LEKTORZY w latach 1979-1982

Pawełek Mirela
Studniczek Jolanta
Czyż Zyta


ORGANIŚCI :

Wycisk Jan (1968-1977)
Pawełek Mirela
Zychma Sławomir
Wachtarczyk Urszula
Lipka Sławomir
Pawlak Franciszek


OPRACOWAŁA : Zyta Czyż
na podstawie Kroniki Parafialnej oraz rozmów z mieszkańcami Osin./ Copyright © 2011-2023 - Krzysztof Patas - Krzycho Design / e-mail: krzychofifi@wp.pl /tel. 888920739/